Usuwanie wody z olejów

Woda w oleju – realne zagrożenie

– Zawartość wody w oleju powoduje stałą jego degradację. Wpływ wody na utlenianie w oleju jest dramatyczny zwłaszcza w obecności katalizatorów, takich jak miedź lub żelazo.

– Woda może zmniejszyć żywotność maszyny hydraulicznej o więcej niż 50%.

– Tolerancja na wodę w nowoczesnych maszynach jest zwykle tak mała, że ruchome części na zmianę produkując ciśnienie i próżnię w której cząsteczki wody zwiększają swoją objętość powodują systematyczne tworzenie się cząsteczek zużyciowych. Przekłada się to bezpośrednio na utratę powłoki smarnej i dalsze zużycie.

– Wilgoć w zbiorniku ma tendencję do tworzenia rdzy wewnątrz zbiornika. Drgania w trakcie pracy systemu powodują przedostanie się jej cząsteczek do oleju, a następnie za pośrednictwem pompy zostają rozprowadzone po całym układzie. Stale zwiększająca się obecność rdzy w oleju doprowadza do mechanicznej awarii pomp lub zaworów przynosząc ze sobą wymierne straty.

– Woda to idealne środowisko w którym mogą rozmnażać się bakterie powodujące rozkład oleju, utratę dodatków a tym samym utratę właściwości smarnych oleju.

– Proponowane przez nas usługi oczyszczania oleju oraz układu z wody pozwalają na uniknięcie niebezpiecznej awarii a także niwelują dalsze straty w przypadku jej wystąpienia.